Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Důležité upozornění

V rodině jednoho žáka z mateřské školy se vyskytlo onemocnění – svrab. Po inkubační dobu nebude toto dítě navštěvovat školské zařízení. V MŠ jsme provedli příslušná hygienická opatření. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vašim dětem. V případě podezření, navštivte lékaře a informujte vedoucí učitelku.…

Oslava narozenin dětí v MŠ

Prosíme rodiče o pochopení našeho pojetí této pro dítě důležité události. Při oslavě narozenin nám jde o společenské vystupování, naučit děti dívat se do očí při blahopřání kamarádovi, podávat pravou ruku atd. Oslavenci chceme dát najevo to, že je důležitou součástí kolektivu a že ho máme rádi.…

Provozní řád školní jídelny 2017/2018

Provozní řád školní jídelny 2017/2018

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.…

Školní řád mateřské školy

Školní řád